ישראל
נפאל
הועד המנהל
מרצים ומנחים
ישראל

אור רם- מנהל פרויקט נפאל

רועי שאול הלל – רכז גיוס מתנדבים

טל כהן, מנהלת תחום התנדבות

מיכל גסנר, מדריכת תוכנית עמיתי תבל

אילנה קמינקא, סמנכ"ל

הרב מיכה אודנהיימר, מנהל מייסד

 
נפאל

ד"ר בישנו צ'פאגאן, מנהל תבל נפאל

אביאלה וולטמן- מדריכת עמיתי תבל

אטמה רם ניופנה- רכז הערכה וניהול מידע בתבל נפאל

קריטיקה דאוודי- מדריכת תוכנית עמיתי תבל

הסאנה מהרן – רכזת העצמת נשים במחוז קברי

סולטנה באנו ­– מנהלת משאבי אנוש ופיתוח מנהיגות בתבל נפאל

בימאל סונדאס – מנהל כספים תבל נפאל

 
הועד המנהל

נעמי שכטר

זאקי דג'אמל

דיוויד גאפל

שאול (סול) זינגר

פיטר אדלר

רוברטה פאהן שופמן

תמרה אדל גוטשטיין

וועדת ביקורת

דורית שרפשטיין

תם נוח, עו"ד

מרצים ומנחים

ד"ר ערן בן ימיני

יובל אלבשן