fbpx

בוגרים

תבל בצדק שואפת להפיץ את ניצוץ האנרגיה, העקרונות והתובנות המתהווים תוך כדי התוכניות שלנו, במטרה ליצור רשת של אקטיביסטים חברתיים וסביבתיים ולעורר אקטיביזם בישראל ובקהילות יהודיות ברחבי העולם