fbpx

Category Archive for "עברית"

ביחד

* פורסם לראשונה של ידי עמית תבל נבו שינאר בבלוג האישי שלו “הנתיב“ מצחיק, לבכות בציבור. בכלל, בכי הוא דבר מבדר ממש. תמיד…

ראיון: נטיעת זרעים של שינוי עם תבל בצדק

פורסם באנגלית בבלוג של הארגון Repair the World איך יוצרים שינוי אמיתי ובר קיימא בקהילה תוך שילוב מתנדבים לטווח קצר? מאז 2007…

12