fbpx

יזמות

תכנית קידום היזמות של תבל בצדק נועדה לעזור לבוגרים נבחרים  לקדם את היוזמות החברתיות והסביבתיות שלהם. התכנית פועלת בשיתוף פעולה עם ארגון “Presentense Israel” אשר יתן הכשרה וליווי לתקופה של שישה חדשים לפרוייקטים נבחרים, בהתאם לצרכיהם הייחודיים (ייעוץ משפטי, פיננסי, שיווק, עיצוב גרפי וכדו’). התכנית נועדה לעזור לבוגרי תבל בצדק לקדם את הרעיונות החברתיים והסביבתיים שלהם, להעמיד אותם על הרגליים ולאפשר להם לפעול ביעילות.

התכנית התקיימה במהלך שנת 2014 ובסופה יצאו לאוויר העולם ארבעה מיזמים חברתיים מדהימים.

ניפגש בפעם הבאה!