fbpx

לתבל בצדק מודל ייחודי לשילוב מתנדבים יהודיים מכל העולם בעבודת פיתוח ארוכת טווח ואיכותית בקהילות מוחלשות בעולם המתפתח.  

הכפרים לפני תבל בצדק

 • מגדלים מזון שמספיק רק ל4-8 חודשים בשנה, כשבשאר החודשים קיים רעב גדול
 • התפתחות הילדים נפגעת בגלל תזונה לקויה
 • משתמשים בהדברה כימית שהורסת את האדמה ומזהמת את הסביבה
 • נאלצים להגר כדי לממן מזון בסיסי למשפחותיהם, מנוצלים מחוץ לקהילה
 • רוב הנשים אינן יודעות קרוא וכתוב וחוששות לבטא את עצמן, בזמן שמוטלת עליהן אחריות כבדה למשפחותיהן
 • בני הנוער חולמים על חיים טובים יותר וחברה צודקת יותר, אך הם חסרי מושג כיצד להגשים את החלומות האלה
 • למורים חסרה הכשרה והם מלמדים רק באמצעות שינון וחזרה. יש אחוזי נשירה גבוהים מבית הספר
 • הקהילה לא מצליחה להגיע למשאבים שמגיעים לה מהממשל המחוזי והלאומי

הכפרים אחרי תבל בצדק

 • התוצרת החקלאית מוכפלת או משולשת: מספיק לצריכה עצמית ולמסחר.
 • הילדים מקבלים תזונה מזינה
 • חקלאים משתמשים בשיטות חקלאות אורגניות, שומרים על הסביבה ומפיקים תועלת ממשאבים קיימים
 • נשים יודעות לקרוא ולעמוד על שלהן, להתחבר לנשים אחרות ולקחת תפקידי מנהיגות בקהילה
 • בני נוער עובדים ביחד כדי ליצור חזון לחיים חדשים לעצמם ולקהילה, ומתחברים לבני נוער בקהילות אחרות כדי ליצור תנועת שינוי
 • בתי הספר הפכו למרכזי למידה עבור הקהילה כולה
 • תושבי הכפרים יותר מאורגנים ויש להם גישה למשאבים ממשלתיים אזוריים ולאומיים

The village is transformed from a shattered form of living to a strong, viable community able to grow and to spread its knowledge to other villages.