fbpx

דגלי תפילה לחסרי בית:
כבדו את 750,000 המשפחות שאיבדו את בתיהם ברעידת האדמה בנפאל- תלו דגלי תפילה של תבל בצדק בסוכה שלכם
להזמנת דגלים

Nepali villager near the ruins of his home

נפאלי כפרי ליד שרידי ביתו

*כל ההכנסות ממכירות הדגלים יתמכו בתוכניות השיקום של “תבל בצדק”, שעובדות עם יותר מ25,000 נפאלים ונפאליות. לקריאה נוספת על תוכניות השיקום שלנו בעקבות רעידת האדמה, לחצו כאן.

בחג הסוכות יהודים ברחבי העולם עוזבים את בתיהם ואת הנוחות היומיומית, למען שהייה בסוכה. עבורינו, זו מסורת נחמדה.

בשביל אלפי הנפאלים אשר איבדו את ביתיהם עקב רעידת האדמה, זו מציאות חייהם.

בחג הסוכות הזה, אנו שולחים להם קריאה לתקווה וסולידריות.

יהי רצון מלפניך, אלוהינו ואלוהי אבותינו ואמותינו, שתשמור עלינו, ועל כל יושבי תבל, מכל מיני פורענויות ואסונות וגזירות ומלחמות, המביאים הרג והרס וגלות לעולם. ובזכות רצוננו לבנות כרצונך בית לך בעולם הזה, תשפיע רחמיך על כל מי שבתיהם נחרבו, ותשלח עזריך מקודש לבנות ביתם מחדש במהרה וללא מניעות, בית מחסה מגשם וממטר, בית של חן וחסד ואהבה. ותשפיע להם ולכל קהילותיהם פרנסה ראויה, שלא יצטרכו להרחיק נדוד, מושלכים ונמכרים לעבדים ולשפחות ותזכה אותנו ונזכה אותך בבית של צדק ומשפט, אחווה ושלום, ולרעבים גם לצמאים תן לחמם ומימם הנאמנים, אדם ובהמה תושיע, תולה ארץ על בלימה, אמן.
תפילה למחוסרי בית בנפאל וברחבי העולם
 למה דגלי תפילה?

דגלי התפילה באים ממסורת הבודהיזם הטיבטי, והם מראה נפוץ ברחבי אסיה. הם נתלים על עצים, בתים, ראשי הרים ואתרים דתיים.

Tevel's Prayer Flags

הדגלים הללו הם לא רק קישוטים שתופסים את העין – הם מכילים בתוכם ברכות ותפילות למען העולם. כל דגל תפילה בודהיסטי מכיל בתוכו דמויות ותמונות שונות, או מנטרות. הבודהיסטים מאמינים שכאשר הרוח נוגעת בדגלים ומנענעת אותם, התפילות מתחילות להתגשם.

 איך אני יכול/ה לעזור?

 דגלי התפילה הצבעוניים, המודפסים עם תפילות למען חסרי הבית, יהיו קישוט מיוחד לסוכתך. הוסיפו משמעות נוספת לחג ותמכו בחסרי הבית שנפגעו מרעידת האדמה – כל הכסף ילך לטובת שיקום הכפרים.

– הוסיפו את דגלי התפילה לסוכה בחג הסוכות הקרוב

– השתמשו במדריך הלמידה על דגלי התפילה, בזמן השהייה בסוכה

– שתפו את הפרוייקט עם חברים ומשפחה

להזמין דגלים