fbpx
ישראל
זמביה
נפאל
הועד המנהל
מרצים ומנחים
ישראל

עומרי גייגר – מנהל תחום התנדבות

נועה גורן- מנהלת אדמיסטרטיבית

יונתן ברם – דירקטור

טל כהן, מנהלת תוכנית בכירה

הרב מיכה אודנהיימר, מנהל מייסד

 
זמביה

שרה הלובה- אחראית פיתוח תוכניות סוציאליות

נועה הוכברג- מנהלת תוכנית TEVEL.CONNECT

ברייט מוואמבה- מנהל שטח חלקאי

איה ח’לאילה- מנהלת תוכנית זמביה

נפאל

ד”ר בישנו צ’פאגאן, מנהל תבל נפאל

מנהל פרוייקט-פראבו סרן קהתיוודה

גוטם בייגאין – רכז תכנית

אטמה ראם נאופנה – מנהל תוכנית

סולטנה באנו ­– מנהלת משאבי אנוש ופיתוח מנהיגות בתבל נפאל

בימאל סונדאס – מנהל כספים תבל נפאל

 
הועד המנהל

נעמי שכטר

זאקי דג’אמל

מארק וויסמן

שאול (סול) זינגר

תמרה אדל גוטשטיין

וועדת ביקורת

דורית שרפשטיין

תם נוח, עו”ד

מרצים ומנחים

ד”ר ערן בן ימיני

יובל אלבשן