fbpx
ישראל
נפאל
הועד המנהל
מרצים ומנחים
ישראל

יונתן ברם – סמנכ"ל תפעול

אביאלה וולטמן- רכזת קשרי קהילה

ענבר עירון, רכז גיוס מתנדבים

טל כהן, מנהלת תחום התנדבות

הרב מיכה אודנהיימר, מנהל מייסד

 
נפאל

ד"ר בישנו צ'פאגאן, מנהל תבל נפאל

מנהל פרוייקט-פראבו סרן קהתיוודה

קריטיקה דאוודי- מדריכת תוכנית עמיתי תבל

הסאנה מהרן – רכזת העצמת נשים במחוז קברי

סולטנה באנו ­– מנהלת משאבי אנוש ופיתוח מנהיגות בתבל נפאל

בימאל סונדאס – מנהל כספים תבל נפאל

 
הועד המנהל

נעמי שכטר

זאקי דג'אמל

דיוויד גאפל

שאול (סול) זינגר

רוברטה פאהן שופמן

תמרה אדל גוטשטיין

וועדת ביקורת

דורית שרפשטיין

תם נוח, עו"ד

מרצים ומנחים

ד"ר ערן בן ימיני

יובל אלבשן