fbpx

 

סמינר העצמת נשים בקטמנדו

נפאל

תוכנית “מתנדבים על הדרך” ממשיכה לפתוח מחזורים ב-2018 שיעסקו בשיקום הקהילות לאחר רעידת האדמה! אפשר לטייל אחרת – תוכנית בת חודש, של לימודים בקבוצה, התנדבות בקהילות מקומיות, ומגורים אצל משפחות מקומיות. לעוד פרטים, לחצו כאן

הפעילות של תבל בצדק בנפאל מתמקדת בקהילות מוחלשות ועניות, ושואפת להעצים אותן — תוך שימוש ביכולות ובכוחות הקיימים. החברה הנפאלית מתאפיינת בחלוקה לקאסטות, והקאסטות הנמוכות כמו “דאליט” (untouchables), “טאמאנג” ו”ראי” חיות בעוני קיצוני. הקבוצות העניות והמודרות ממוקדי הכוח מסתמכות על מערכת הקשרים הקהילתית בשביל לשרוד: חברי הקהילה מסייעים אלו לאלו בעת צרה, עובדים יחד בשדות אחד של השני, וחוגגים את השמחות שלהם באופן קהילתי. ללא רשת הביטחון שמעניקה הקהילה, יחידים וגם משפחות נותרים פגיעים וחשופים לתהפוכות הגורל ולמשברים רבים. כיום, בקהילות אלו חסרים על-פי רוב ידע וכישורים חיוניים להתמודדות עם העידן הגלובאלי והמודרניזציה, ועם השינויים הרבים הפוקדים אותן ברמה הפוליטית, החברתית והתרבותית. הן אינן מצליחות לייצר מנגנונים של שינוי וצמיחה מתוך הקהילה, ועשויות לעמוד בפני סכנות של ניוון, התפרקות ועזיבת הכוחות היצרנים והמובילים. תבל בצדק פועלת לחיזוק הכוחות הקיימים בקהילה, ליצירת מסגרות קהילתיות ברות-קיימא ולבניית מנהיגות קהילתית שיש לה כלים להוביל שינוי חיובי שעומד ברוח הזמן.

בשנת 2010 הקמנו בנפאל עמותת-בת מקומית “ניאיאק סנסר” (“תבל בצדק” בנפאלית). בראש העמותה עומד המנהל שלנו בנפאל ד”ר בישנו צ’פאגאיין, ומועסקים בה כארבעים חברי צוות מקומיים אשר מפעילים פרויקטים קהילתיים ב11 קהילות ושלושה מחוזות בנפאל.

 

ישראל

סמינר בוגרים בישראל

המחויבות לצדק חברתי וסביבתי באה לידי ביטוי לא רק במדינות המתפתחות אלא גם בבית, בישראל. פעילות העמותה בישראל מתקיימת יחד עם בוגרי התכניות השונות שלנו ועם חברים וגופים נוספים שהצטרפו אלינו. הפעילות בישראל מתפרשת על פני מישורים רבים: אקטיביסטי, חינוכי, יזמי, חברתי וציבורי.

בכל אחד מהתחומים האלו, פועלים פרוייקטים שונים: עזרה וסינגור לעובדים מוחלשים, חווה אקולוגית, מאיץ יזמות, סדנאות הדרכה, הרצאות, סיורים סדנאות ועוד. מידע נוסף אודות פעילותנו בישראל נמצא כאן.