fbpx

החלום והתנועה

Rabbi Micha Odenheimer and Dr. Bishnu Chapagain, Nepal Director at a group Kabbalat Shabbat.

הרב מיכה אודנהיימר וד”ר בישנו צ’פאגן, מנהל תבל בצדק בנפאל, בקבלת שבת בקטמנדו

כשהרב מיכה אודנהיימר, נסע ב-2005 לנפאל במסגרת עבודתו כעיתונאי, הוא הופתע לראות את כמויות הישראלים שבאו לטייל במדינה הענייה. חבר’ה צעירים, בעלי מוטיבציה וכישרון, שרבים מהם חיפשו דרך לסייע למדינה שמארחת אותם כל כך יפה. הם הביעו תסכול בפניו שלא קיימת מסגרת המאפשרת להם לעשות זאת.

מיכה התחיל לחלום ולתכנן איך לרתום את האנרגיה והסקרנות של המטיילים הישראלים לטובת הקהילות המוחלשות ביותר בנפאל.  כשחזר לישראל הוא גייס 15 צעירים, שכבר ב-2007 עברו לגור בשכונת “סוויאמבו” בקטמנדו על מנת לעבוד עם עמותות מקומיות. מיכה ליווה את הקבוצה והיווה מקור להשראה באמצעות העברת שיעורים בפילוסופיה יהודית וכללית, שהניעו את החבורה כולה.

עם הקבוצה הראשונה, נולדה תנועה. בשבע שנים האחרונות יותר מ-500 ישראלים ויהודים מהתפוצות הגיעו לנפאל על מנת לתרום וללמוד, וחזרו לקהילות האם שלהם עם ראייה שונה של העולם, ועל המקום שלהם בעולם. מאז התרחבה פעילות תבל בצדק וכיום היא מפעילה פרויקטים עצמאיים בקהילות שונות בנפאל, אשר מובלים על ידי צוות מקומי. שיתוף הפעולה המוצלח בין המתנדבים מישראל ומכל העולם לבין המדריכים המקומיים מקדם ומעצים גם את אלה וגם את אלה. המודל הוכח כמוצלח, עד כדי כך שהדרישה להתנדב הביאה את תבל בצדק לפתוח תכנית נוספת, במדינת בורונדי שבאפריקה. בעתיד, צפויה תבל בצדק להרחיב את פעולותיה גם למדינות נוספות.

Volunteers work with community members on the demonstration farm in the Dhading District.

מתנדבים עובדים עם בני הקהילה על חוות הדגמה במחוז דדינג.

היום, כיהודים מודרנים, זו מחויבותנו להביא חוכמה אתית יהודית לסדר העולם הכלכלי הבין-לאומי. נצטרך להתמקד ברגולציה של חברות בין-לאומיות, בעידוד דמוקרטיה שורשית, ובחיבור בין המאבק לשימור הסביבה לבין המלחמה לצדק חברתי. אסור לנו לשכוח שקול הצדק הנבואי יוצא מתוך אמונה שיש בתוך האדם את הפוטנציאל למשהו טוב יותר, עמוק יותר ובסופו של דבר מהנה יותר- כבודדים וכחברה. אם נהיה קשובים לשכבות העמוקות של מסורתינו, נתחיל להבין את האמת הבסיסת שאף אחד מאתנו לא יהיה חופשי עד שכולנו חופשיים. כשנהיה ערים לקשר, הכלכלי והאתי שלנו עם כל אנושות, נתחיל את העשייה, יחד עם מסורות רוחניות אחרות של בניית אתוס חדש לעידן הגלובלי.